Stöd till digitalt samhällsbyggande

Staten satsar 7,7 miljoner kronor på utveckling av digitalt samhällsbyggande. Den nya utlysningen av medel ska stimulera innovativa, digitala lösningar som förbättrar samhällsbyggandet och industriella byggprocesser.

Utveckling av nya verktyg för hantering av bygglov, planarbete, projektering eller förvaltning är exempel på vad som kan få bidrag i den nya statliga utlysningen. Resultaten förväntas komma till praktisk användning inom tre till fem år.

Stödet riktar sig främst till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn, och särskilt nya aktörer. Krav finns på 50 procent samfinansiering. Utlysningen är den tredje i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Sista ansökningsdag är fjärde april.

Med satsningen vill staten bland annat stötta ny användning av geografiska informationssystem, geodata och byggnadsinformationsmodellering (BIM). Ett obrutet informationsflöde med affärdrivna tillämpningar inom dessa områden skapar fördelar för såväl företag, brukare som samhället i stort.

Målen för Smart Built Environment är att till år 2030 uppnå:
– 40 procent minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering, avseende livscykelanalyser (LCA), CO2-avtryck och livscykelkostnader (LCC).
– 33 procent minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering.
– 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna.
– Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer av aktörer.