Stöd till hållbara stadsinnovationer

Ny teknik och bättre system ska ge mer hållbara städer. Under fyra år delar staten därför ut sammanlagt 68 miljoner kronor till stadsnära hållbarhetsprojekt.

Foto: Arild Vågen/ Wikimedia Commons

Landets större städer växer i snabb takt, vilket påverkar vatten, luft, byggande, energibehov, transporter och avfallshantering. Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten ger därför 17 miljoner kronor per år i stöd till innovationer för hållbara städer. Stödprogrammet pågår mellan 2016 och 2019.

Hittills har 16 projekt beviljats bidrag till bland annat utveckling av smarta byggmaterial, takodling, stadsnära dagvattenrening, energilagring, system för lagring av kyla samt en metod för att göra djurfoder av hushållsavfall. Mest pengar – 1,8 miljoner kronor vardera – får två projekt om strandnära byggande i kallt klimat respektive en linbana som kollektivtrafik.

Ett syfte med stödet är att det ska bidra till ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön. Under 2017 sker utlysningen i två omgångar – under februari och september. Bidrag kan sökas av juridiska personer, ej privatpersoner eller enskilda firmor.

Marie Granmar
redaktion@aktuellhallbarhet.se