Vill göra det offentliga rummet mer jämställt

En strategisamordnare för social hållbarhet hjälper Malmö stad att bryta grabbig maktordning i stadsmiljön. Bland annat vid graffittiväggar och utomhusgym.

Foto: Malmö Stad

Landskapsarkitekten Emma Paulsson arbetar sedan ett halvår tillbaka som strategisamordnare för social hållbarhet på Malmö stads gatukontor. I hennes arbetsuppgifter ingår att motarbeta orättfärdiga skillnader i hur det offentliga rummet används och av vem.

Exempelvis ska hon analysera statistik över användningen av stadens utomhusgym. Under ett par år har gatukontoret arbetat med ett program för aktiva mötesplatser, som ska främja fysisk aktivitet. Staden har erbjudit gratis träningspass och instruktörer på plats under vissa tider, vilket har lett till att fler kvinnor deltar.
– Här kan det bli aktuellt att undersöka om könsfördelningen skiljer sig åt mellan utegym på olika platser i staden, och om det är skillnad mellan olika veckodagar och tider, säger Emma Paulsson.

Hon har tidigare doktorerat i landskapsplanering och i sin avhandling studerade hon graffiti och gatukonst. Hon menar att kommuner behöver ha mer kunskap om olika maktordningar när det offentliga rummet utformas. Inom graffitin finns exempelvis en grabbig kultur, där kvinnliga utövare hamnar långt ner i hierarkin. Den kunskapen kan staden ha nytta av vid planeringen av aktiviteter kring den lagliga graffittiväggen i Folkets park.
– Gatukontoret diskuterar möjligheten att måla över väggen ibland och i samband med det ha graffiti- och gatukonstworkshops. Övermålningen skulle kunna fungera som en slags ”nollställning”, som gör det möjligt för fler att använda planket utan att själva behöva måla över etablerade graffitiutövares målningar.

Emma Paulsson berättar att det finns en intern regel inom graffitin att någon endast får måla över en målning om denne gör en annan ”bättre” målning, eller om hen är högre upp i den underförstådda graffitihierarkin. Det som ger ”poäng” och gör att man klättrar i hierarkin är till exempel stort risktagande och teknisk skicklighet enligt vissa stilregler.

Regelbundna övermålningar av planket kan underlätta för nybörjare, eller kvinnliga utövare som ofta hamnar långt ner i hierarkin enbart på grund av sitt kön. Män är inte heller en homogen grupp och många män känner sig obekväma i grabbiga sammanhang.

Under 2017 kommer gatukontoret även att ta fram en uppdaterad trygghetsstrategi. En viktig fråga där är att koppla trygghet ännu tydligare till malmöbornas likvärdiga tillgång till sin stad.

Emma Paulsson leder även arbetet med att ta fram ett strategiskt och systematiskt sätt att arbeta med jämställdhetsanalyser. Sådana efterfrågas inför alla större beslut i tekniska nämnden, om exempelvis investeringar i parker, torg, infrastruktur och nya bostadsområden.
– Som ett första steg erbjuds alla anställda en utbildning i jämställdhetsanalys under februari.