Wallenstam: Satsningen på vindkraft viktig oavsett elpris

Fastighetsbolaget Wallenstam gjorde 2005 analysen att energipriserna skulle stiga, och satsade därför stort på egen energiproduktion i form av vindkraft. Idag är bolaget självförsörjande på vindkraft, men de numera låga energipriserna har inte gynnat satsningen prismässigt.

 

– Vi började intressera oss för vindkraft 2005, och på hösten 2006 hade vi vårt första egna vindkraftverk i drift, säger Bo Strandberg, miljöchef på Wallenstam.

Det första vindkraftverket låg på arrenderad mark och hade en effekt på 800 kW. Idag har Wallenstam hela 140 MW installerat, fördelat på sammanlagt 64 vindkraftverk, och är därmed helt självförsörjande på egen vindkraftsel. Bolaget har med andra ord satsat ensidigt på just vindkraft, det vill säga annan miljöel som vattenkraft, sol eller andra energikällor ingår inte i försörjningen till deras fastigheter.
– Det var ju både en miljösatsning, och så 2004-2005 och framåt var det ju en väldigt kraftig prisökning, och då var vindkraft ett sätt att prissäkra för lång tid. För på terminer och sådant går det inte att säkra så långt.

Nu gick elprisutvecklingen åt exakt motsatt håll, det vill säga rejäla prisfall på el. Bo Strandberg kommenterar den missade prognosen.
– Ja, så är det, men det är väldigt svårt att veta vad som ska hända om tio år. Men miljön är viktig, kraven ökar, och om inte dagens hyresgäster gör det så kommer säkerligen morgondagens hyresgäster att kräva mer miljövänlig drift.

Bo Strandberg menar att Wallenstam därför försvarar vindkraftssatsningen oavsett prisraset på energi.
– Ja, om förnybart ska slå ut det befintliga så blir det på det sättet. Det går inte att slå ut något om man har högre pris. Det som gjorde att priserna på el gick ner var ju fracking, överutbud på olja och gas och så vidare.